สิงหาคม 15 2016
DSCF5882

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

DSCF5882 DSCF5874 DSCF5896 DSCF5890

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ