สิงหาคม 10 2016
DSCF5803

โครงการ “ประชาปลูกป่า ล้านกล้า ปล่อยปลา มหาราชินี” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

DSCF5803

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  จัดทำโครงการ “ประชาปลูกป่า ล้านกล้า ปล่อยปลา มหาราชินี” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ณ บ้านหนองตานา (โนนบ้านเก่า) หมู่ที่ 3 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตานา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว