กรกฎาคม 08 2016
DSCF5547

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (พิธีหล่อเทียน)

DSCF5547 DSCF5560

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก จัดโครงการแห่เทียนพรรษา โดยได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดดอนชุมช้าง บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 7 นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน อบต. ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ3 (บ้านท่าช้าง) พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้าน