มิถุนายน 09 2016
DSCF5339

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

DSCF5374 DSCF5353
DSCF5345

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  นำโดย นายณรงค์ แขนสันเทียะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก พาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”