เมษายน 18 2016
DSCF4731

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

DSCF4731

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกปลาดุก โดยมีนายสุนันต์ คำคุณศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เป็นผู้มอบวุฒิบัตร