เมษายน 18 2016
DSCF4862

งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

DSCF4862

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ได้จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 โดยภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ การตัดผม การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย