มีนาคม 23 2016
11882303_1690517487836277_7442023961319734878_o

โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

11882303_1690517487836277_7442023961319734878_o

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ แขนสันเทียะ นายก อบต.โสกปลาดุก และพัฒนาการอำเภอหนองบัวระเหว พร้อมทั้งสมาชิกสภา อบต. ส่วนราชการ พนักงานในสังกัด กำนัน ผูู้ใหญ่บ้าน มอบบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ นางสาวสี งาคม บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ)